หจก.เอ็ม.โอ.พี.การบัญชีและภาษีอากร เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี.2559 โดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี มีความเข้าใจเรื่องการวางแผนภาษี สามารถแนะนำให้คำปรึกษาดูแลบัญชีของท่านได้อย่างถูกต้องตามกฏข้อบังคับตามนโยบายของกรมฯ เรามีประสบการณ์การทำงานร่วมกับกลุ่มลูกค้าหลายประเภทธุรกิจ เช่น บริษัท ห้างร้าน ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก,ธุรกิจข่นส่ง,ร้านอาหาร,ธุรกิจสื่อบันเทิง และมีที่ปรึกษาทางด้านกฏหมายบัญชีฯ ที่มากประสบการณ์

 เรายินดีที่จะร่วมงานกับท่านผู้ที่สนใจมองหาผู้ดูแลบัญชีรูปแบบ สนง.บัญชี และเรายังให้บริการด้านการดูแลระบบ IT,Computer,Server,Network ขนาดเล็ก ถึง กลาง โดยเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทั้ง Hardware,Software,และการ Wiring Network เมื่อท่านเลือกใช้บริการจากเราเราพร้อมที่ทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตไปพร้อมกัน.