เตือน!

    นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

9 พฤษภาคม 2562

1.บริษัทจำกัด ให้นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(แบบ บอจ.5) ภายใน 14 วันนับแต่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตัวอย่างประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 เมษายน 2562 ต้องนำส่ง แบบ บอจ.5 ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

2.บริษัทมหาชนจำกัด ให้นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(แบบ บมจ.006) ภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสำเร็จ การประชุมสามัญประจำปี  ตัวอย่างประชุมสามัญประจำปีวันที่ 30 เมษายน 2562 ต้องนำส่ง แบบ บมจ.006 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

พื่อให้การนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอให้นิติบุคคลนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filling) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อกรอกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing ได้ดังนี้.

 เครดิต  : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กองข้อมูลธุรกิจ

                                                                                   โทร.0 2547 4377,0 2547 4390-91

                                                                                       0 2547 5978,0 2547 4390-91

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     หลีกเลี่ยงการถูกปรับ

ประกาศแจ้งอัพเดทสำหรับผู้ประกอบการที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 สำหรับการประชุมอนุมัติงบการเงินวันสุดท้าย 30 เมษายน 2562
!!! อย่าลืมนำส่ง บอจ.5 ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมอนุมัติงบการเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับนำส่ง บอจ.5 ล่าช้า !!!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *